LINKS

Nederlandse Vereniging voor Klassieke Homeopathie:

www.nvkh.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg:

www.rbcz.nu

Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen:

www.scag.nl