Over Homeopathie

Lichaam en geest in balans

WAT IS HET?

Klassieke homeopathie is een genezingsmethode die zich richt op de gehele mens, en die het zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert en versterkt.
De Duitse arts Samuel Hahnemann (1756-1843) is de grondlegger van de homeopathie zoals wij die nu kennen, maar de oorsprong van de homeopathie gaat veel verder terug, naar Hippocrates rond 400 voor Christus.
Het woord homeopathie stamt af van het Griekse homoios, wat gelijksoortig betekent, en pathos, dat lijden betekent. Het basisprincipe van de homeopathie is dan ook: ’Het gelijksoortige geneest het gelijksoortige’, ofwel similia similibus curentur.
Dit betekent dat een stof (mineraal, plant of dierlijk product) die in een gezond mens symptomen kan veroorzaken, deze zelfde symptomen kan genezen in een ziek mens als ze in een minimale dosering gegeven wordt. Dit wordt ’potentie’ genoemd.

HOE WERKT HET?

In de klassieke homeopathie worden het lichaam, de geest en de emoties als een geheel gezien. Alles is een uitdrukking van de levenskracht van het individu. Een eerste homeopathisch consult bestaat daarom uit een uitgebreid gesprek waarin alles aan bod kan komen. Op deze manier krijgt de homeopaat een beeld van de mens als geheel. Vervolgens wordt er een homeopathisch middel gevonden dat bij de persoon en zijn of haar klachten past. Dit middel stimuleert het zelfgenezend vermogen waardoor de natuurlijke balans hersteld kan worden.

In de homeopathie wordt de gehele mens behandeld, en niet alleen zijn ziekte of diagnose. Dit is een verschil met de reguliere geneeskunde, waar een persoon behandeld wordt voor zijn symptomen en de diagnose die daaruit voortkomt.